En Son Yazılarımız
Home / Gizlilik ve Satış Sözleşmesi

Gizlilik ve Satış Sözleşmesi

Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni dikkatlice okuyunuz.

Bu SEO danışmanlığı sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sizler (Kullanıcı olarak anılacaktır) Site’de sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Site’deki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu Site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar

1.1. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3. Kullanıcı, Site’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.4. Kullanıcı, Site içindeki faaliyetlerinde, Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5. Site’nin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, Site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca gizli bilgiler olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, sitenin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler olduğu gibi ve mümkün olduğu temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (Bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (Mücbir sebep olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman Site’de sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve Kullanıcı’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde KKTC Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İade Politikası

Aldığınız hizmetten memnun kalmadığınız durumlarda diğer aylar için ödeme yapmak zorunda kalmazsınız. İade politikamızdan faydalanmak için hizmetin başlamamış olması gerekmektedir.

SEO Çalışmaları Genel iade koşullara

Çalışmalar başlatılmadan hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır.
Çalışmaların başlatıldığı andan itibaren iade işlemi yapılamaz.
Site, sektör ve rakip analizleri tamamlandıktan sonra hizmet para iadesi talep edilemez.

Backlink Paketleri İade Koşulları

Yazılım hizmetlerinde geri iade işlemi bulunmamaktadır.
Hizmetten vazgeçme durumunuzda geri kalan aylar için ödeme talebiniz iptal edilir ve çalışma sonlandırılır.
BabaBacklink, iade politikası, gizlilik kurallarına ve yasalara uygun bir şekilde hazırlanmış olup, müşterilerimize en iyi hizmeti en uygun koşullarda vermek için hazırlanmıştır. Hizmet sağladığımız tüm müşterilerimiz yukarıda yer alan şartları kabul etmiş olur.

Gizlilik ve Çerez Politikası

Firmamıza sunulan tüm kişisel bilgiler gizlilik çerçevesinde korunur.
Yasal talepler olmadığı sürece, bilgileriniz 3. şahıslara kesinlikle verilmez.
Müşterilerimiz talep etmediği sürece tarafınıza izinsiz e-posta gönderilmez.

Detaylı Gizlilik Politikalarımız

Firmamızın en önemli kuralı kişisel verilerin korunmasıdır. Çalıştığımız siteler ve kişilerin bilgileri kesinlikle paylaşılmaz.

İsminiz, e-posta adresiniz, siteniz 3. taraflarla paylaşılmamak üzere 2 yıllığına saklanır (yasal prosedürler gereği), bu bilgiler şifreli olarak veri merkezimizde korunur. Üst düzey firma yöneticileri hariç kimse bu bilgilere erişemez ve herhangi bir amaç için kullanılamaz.

Kişisel verilerin korunması ciddiye aldığımız bir iştir. Bilgilerinizin kullanılmasına gerek duyulması halinde tarafınızla iletişime geçilerek izin istenir. İzin verilmesi halinde bilgileriniz kullanılır aksi halde tüm bilgiler gizlilik çerçevesinde korunmaya devam eder.

Cookie, sitemizi ziyaret ettiğinizde kullandığınız browser harddiskinize adres, e-mail, parola bilgilerini kaydedebilir. Cookies kullanımı tamamen müşterilerimizin sorumluluğundadır. BabaBacklink olarak Cookies’lerden kaynaklı hiçbir sorundan sorumlu tutulamaz.

Tüm güvenlik politikası, gizlilik politikalarımıza dahildir.

Sitemizi ziyaret eden herkes gizlilik politikalarını kabul etmiş olur.

Güvenlik Politikası

BabaBacklink, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaya büyük önem verir. Bilgilerinizin bozulması, kaybolması, silinmesi, çalınması gibi durumlara engel olmak için üst düzey şifreleme kullanılır. Bilgilerin yer aldığı depolama alanlarında internet veya local bağlantılar bulunmaz.

Çocukların sitemiz üzerinden işlem yapması kesinlikle yasaktır. Sitemize üye olurken ve iletişime geçerken çocuklarınızın erişimi olmadığı e-posta ve bilgisayarlar kullanmanız gerekmektedir. Çocukların oluşturacağı problemlerden BabaBacklink sorumlu tutulamaz.

18 Yaşının altında olan bireyler hizmet alabilmek için ebeveyn izni sunmak zorundadır.
Gizlilik koruma politikalarımızda yer alan bilgiler dışında ek bilgi için bizimle iletişime geçerek onay almanız gerekmektedir.

BabaBacklink yazılı olarak ve yasalara uygunluk çerçevesinde hizmet sunmaktadır. Gizlilik ilkelerimizi kabul eden her üyemiz yasal yükümlülüklerini kabul etmiş olur.

Politikalarımızda yapılacak değişiklikler sayfamızda yayınlanır. Sözleşme sürecinde mail ile haberdar olmak isterseniz belirtmeniz gerekmektedir.

Gizlilik sözleşmemiz ayrıca üyelik sözleşmesi olarak kabul edilir. Hizmet sunduğumuz tüm üyelerimiz bu kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. BabaBacklink Üye-Firma ilişkisi dışındaki tüm haklarını gizli tutmaktadır.